משפט מנהלי

המשפט המנהלי בקפריסין מבוסס על תחום משפטי הקובע את המבנה והתפקוד של שירותים ציבוריים, הממשל, גופי הממשל, וגופים ממשלתיים-למחצה בכלל, ובוחן את החלטותיהם של ענפי ממשלה ואת ההשלכות שלהן על הציבור.

תחום זה נחשב חלק מתחום כללי יותר של המשפט הציבורי ומתחלק לכמה תתי-תחומים הקשורים זה בזה, כגון: המשפט החוקתי, זכויות אדם, תקנות וכללים מנהליים, וכדומה.

לעורכי הדין שלנו ניסיון רב בהליכי שיפוט בפני הרשות לביקורת המכרזים ובית המשפט העליון של קפריסין, הן מטעם לקוחות פרטיים והן עבור תאגידים, וכן מטעם גורמים ציבוריים וממשלתיים. הליכים אלו תמיד מתרכזים בנושאי חוקתיותם של חוקים (כולל בחינתם מנקודת מבטם של חוקי האיחוד האירפואי) ובפעולות או השמטות מנהלתיות.

חברי הצוות מעורבים ופעילים במתן סיוע בהכנת בקשות, הן של יחידים והן של תאגידים, במכרזים ציבוריים, ובבחינתן של בקשות ומסמכים תומכים מנקודת מבט של המשפט המנהלי.

למידע נוסף

Leave this field blank