עבריתEnglishРусскийSvenskaNicosiaNicosiaLimassol Mon - Fri 09:00-13:00 | 14:00-18:00 +357 22 261 777 Mon - Fri 09:00-13:00 | 14:00-18:00 +357 25 261 777

קרנות נאמנות

אנו מציעים לקהל לקוחותינו את מוחיותינו בנושא הקמת קרנות נאמנות על כל צורותיהן, כולל נושא חוק קרנות הנאמנות הבינלאומיות הקפריסאי.

החוק הקפריסאי למעשה מבוסס על החוק האנגלי. קרנות נאמנות נמצאות תחת רגולציה של סעיף 193 לחוק הנאמנים משנת 1955 המבוסס על חוק הנאמנים האנגלי משנת 1925. זאת בנוסף לדוקטרינה האנגלית של הון עצמי ופסקי דין אנגליים הקודמים לשנת 1960.

בשנת 1992, נכנס לתוקף חוק קרנות הנאמנות הבינלאומיות הקפריסאי, אשר מאז עבר תיקונים על-מנת לעדכנו. הדבר נעשה במטרה לעדכן את החוק ולעשותו מודרני יותר ולבסס את קפריסין כמרכז פיננסי וחוץ-גבולי וכאזור שיפוט מכובד בתחום קרנות הנאמנות.

הקמתה ותפעולה של קרן נאמנות יכולה לסייע ללקוחותינו בנושאים כגון:

  • פרטיות וסודיות בנוגע לנכסים ולמוטבים;
  • הקטנת התחייבויות מס;
  • לפעול כגורם ניהול והשקעות;
  • מתן יתרון לטווח ארוך לאנשים מסוימים, כגון אנשים עם מוגבלויות שכליות לאחר פטירתם של מטפלים או בני משפחה; וגם
  • קרן נאמנות בינלאומית קפריסאית יכולה לשמש אמצעי להגנה על נכסים בשל חסינותה מפני יורשות כפויה וחוקים המחייבים החזרים מסוימים (claw back laws) באזורי שיפוט אחרים בהם נמצאים הנכסים – לקרן נאמנות בינלאומית קפריסאית שהוקמה לאחר שנת 2012 אין תאריך פקיעה, אלא אם כן צוין אחרת בעת רישום הקרן.

כל מי שעבר את הגיל המצוין בחוק והינו שפוי בדעתו יכול להקים קרן נאמנות בינלאומית קפריסאית.  המגבלות המעוגנות בחוקי קרנות הנאמנות הבינלאומיות משנת 1992 ועד שנת 2012, המתמקדות במעמד התושבות של האדם המקים את הקרן, הנאמן, והמוטב, נמנות להלן:

  • מקים הקרן

המקים הינו האדם המקים את קרן הנאמנות הבינלאומית הקפריסאית ויכול להיות ישות משפטית או אדם, אך אסור שיהיה תושב קפריסין בשנה הקלנדרית הקודמת לשנת הקמת הקרן.

  • הנאמן

על הנאמן או אחד הנאמנים להיות תושב קפריסין למשך כל תקופת תוקפתה של קרן הנאמנות הבינלאומית הקפריסאית. משמעו של דבר הוא כי אם מקים הקרן מבקש למנות נאמן אשר מקום מגוריו נמצא מחוץ לגבולות קפריסין, יהיה עליו למנות נאמן נוסף אשר נמצא בקפריסין. במקרים כאלו, החברה שלנו יכולה להוות נאמן.

  • המוטב

למוטב או למוטבים אסור להיות תושבי קפריסין בשנה הקלנדרית הקודמת לשנת הקמת הקרן (בין אם המוטב הינו יחיד או חברה).

למידע נוסף

Leave this field blank