Amiralitet & sjörätt

Cypern har en lång historia som en etablerad sjöfartsindustri med en välgrundad infrastruktur och tjänster som gör det möjligt för landet att uppfylla de höga kraven från dagens globaliserade sjöfartsindustri.

Ett av de viktigaste elementen är självfallet Cyperns skattelagstiftning, som är en av världens mest konkurrenskraftiga, vilket leder till stark tillväxt inom sektorn. Cypern är hem till några av världens största internationella fartygsförvaltningsbolag, som har upprättat sina säten på ön och tillhandahåller högkvalitativa professionella tjänster, och Cypern är nu känt som ett attraktivt centrum för sjöfart och fartygsförvaltning.

Vi befinner oss i en position där vi kan hjälpa dig i följande frågor:

  • val av flagga och registrering;
  • överföring av fartyg som är registrerade på Cypern;
  • överföring av flagga till Cypern och ut ur Cypern;
  • alla relaterade frågor rörande bolagsrätt och skatt;
  • frågor gällande tillhandahållandet av säkerhetstjänster ombord;
  • yrkanden på skadestånd för förlorat eller skadat gods;
  • tvister under skeppsbyggnadskontrakt och reparationsavtal;
  • finansiering, säkerhet och genomförande av inteckningar;
  • problem som relaterar till anställningen av befäl och besättning; och
  • ersättningskrav för personskada.
Leave this field blank