Bolags & handelsrätt

Ett viktigt expertområde för vår advokatbyrå är juridisk och affärsmässig rådgivning för cypriotiska och internationella klienter i alla frågor gällande bolags- och handelsrätt samt skatterätt, som undantagslöst måste behandlas inom området för rådgivning inom bolags- och handelsfrågor.

Vår byrå erbjuder ett komplett utbud av tjänster, från inrättandet av ett företag till dess löpande förvaltning och hela vägen till avvecklingen av företaget när verksamheten har gjort sitt.

Vår verksamhet inom bolags- och handelsrätt sträcker sig långt utöver standardtjänsterna för utarbetande av avtal och förhandlingar, skatterådgivning gällande strukturer, inrättande och förvaltning av bolag på Cypern och i andra jurisdiktioner, inrättande av truster, bildande av samriskprojekt och samriskavtal, förhandling och utarbetande av aktieägaravtal, företagsfinansiering, pantsättningsavtal och andra säkerheter samt konsultverksamhet och anställningsavtal.

Vår byrå är delaktig i gränsöverskridande fusioner, sammanslagningar av cypriotiska företag, övertaganden och förvärv, omstruktureringar av koncerner, rapporter från legal företagsbesiktning samt likvidering av företag, och i allmänhet besitter vårt team den erfarenhet och expertis som krävs för att tillgodose klientens behov i alla frågor rörande bolags- och handelsr

Leave this field blank