SvenskaEnglishעבריתРусскийNicosiaNicosiaLimassol Mon - Fri 09:00-13:00 | 14:00-18:00 +357 22 261 777 Mon - Fri 09:00-13:00 | 14:00-18:00 +357 25 261 777

Arbetsrätt

Vi hjälper våra klienter med alla frågor rörande arbetsrätt, från framställandet av anställningsavtal, juridisk rådgivning vid allmänna frågor gällande arbetsrätt, hjälp med interna riktlinjer och handböcker för anställda, hantering av personalavdelningen, upphävande av anställningsavtal, frågor gällande uppsägning, frågor gällande oberättigad uppsägning, diskriminering, konfidentialitet och konkurrensklausuler till att förhandla och agera juridiskt ombud i domstol.

Oavsett om du är arbetsgivare eller anställd kan vårt team ge dig professionell juridisk rådgivning, som är skräddarsydd efter dina specifika krav och omständigheter, och gör allt för att skydda dina intressen.

G. Vrikis & Associates LLC ämnar hjälpa arbetsgivare och anställda att förhindra arbetsrelaterade tvister från att uppstå genom att ta proaktiva steg och erbjuda hjälp och vägledning under alla steg. I händelse av att en tvist är oundviklig och sådan inleds, har vårt team gott om erfarenhet av att företräda klienter inför domstol när det gäller frågor rörande arbetsrätt.

Leave this field blank