Immaterialrätt

Cypern har alltid arbetat målmedvetet för att ligga i linje med internationell utveckling inom immaterialrätt. Cypern har ratificerat alla viktiga internationella fördrag rörande immaterialrätt och har harmoniserat den nationella lagstiftningen med gemenskapens regelverk. Regleringen av immaterialrättsliga frågor på Cypern åligger organet för industriell äganderätt, som även hanterar tvister i första instans (som sedan kan komma att hanteras av tingsrätten eller högsta domstolen).

Vår advokatbyrå har erfarenhet inom ett brett spektrum av områden som relaterar till immaterialrätt, och vi tillhandahåller ett omfattande tjänsteutbud vad gäller varumärken, patent, industridesign, handelsnamn, domännamn, förfalskning, upphovsrätt och alla domstolsförfaranden som rör dessa frågor.

Vårt team hanterar regelbundet registreringar av nationella varumärken, gemenskapsvarumärken och internationella varumärken inför Cyprus Trademark Registry, OHIM respektive WIPO.

G. Vrikis & Associates LLC tillhandahåller även tjänster rörande sökningar efter, förnyelser av, registrering av ändringar i, invändningar till, ogiltighetsförklaring av och upphävande av varumärken.

Vi har även erfarenhet av patentmål inför Cyprus Patent Registry, inklusive validering av europeiska patent på Cypern, förnyelser/betalning av livränta samt registrering av nationella patent.

Leave this field blank