Sammanslagningar & förvärv

Advokatbyrån G. Vrikis & Associates LLC har agerat för sina klienters räkning i frågor som rör sammanslagningen av cypriotiska bolag, sammanslagningar och förvärv på Cypern, gränsöverskridande sammanslagningar inom EU och internationella förvärvstransaktioner.

Vårt team har stor erfarenhet inom detta område, inklusive, men inte begränsad till, följande frågor:

  1. transaktioner för finansiering av sammanslagningar och förvärv;
  2. strukturering av sammanslagningar, förvärv och samriskprojekt;
  3. utarbetande av avtal gällande sådana frågor, såsom samriskavtal, abonnemangsavtal, aktieägaravtal, aktieförvärvsavtal samt granskning och förhandling av villkor för klienten;
  4. uppköp;
  5. legal företagsbesiktning samt finansiell och skattemässig företagsbesiktning med hjälp av externa partners; och
  6. allmän juridisk rådgivning i regleringsfrågor, frågor gällande arbetsrätt samt frågor som rör genomförandet och så vidare.
Leave this field blank