Aigli Kourtellou

ADVOKAT

BIOGRAFI

Fru Aigli Kourtellou är en examen från Law School of National and Kapodistrian University of Athens. Hon är medlem i Cyperns advokatsamfund och praktiserande advokat sedan 2020.

Aigli har anlitats och deltagit som advokatbiträde i den undersökningskommission som inrättades av Republiken Cypern angående undersökningen av bakgrunden och förfarandena angående Naturalization by Exemption (även då mer allmänt kallad ”Medborgarskap genom investering” ” Scheme) som var i drift på Cypern, vilket gjorde det möjligt för henne att få en närmare förståelse för statliga organs administrativa förfaranden, såväl som pågående processer och förfaranden som relaterade till nämnda system.

Aigli arbetar nu med Advokatfirman Vrikis & Kouppi LLC som advokat med hennes huvudsakliga verksamhetsområden civilrätt, familjerätt, förvaltningsrätt och internationell skyddsrätt.

Utöver sitt modersmål grekiska, är Aigli också flytande i engelska och har grundläggande kunskaper i ryska.

Leave this field blank

Contact Info

Phone : +357 22 261 777
Email : [email protected]