SvenskaEnglishעבריתРусскийNicosiaNicosiaLimassol Mon - Fri 09:00-13:00 | 14:00-18:00 +357 22 261 777 Mon - Fri 09:00-13:00 | 14:00-18:00 +357 25 261 777
George Vrikis

George Vrikis

ADVOKAT

George tog examen vid University of Leicester, där han fick en LL.B. med högsta betyg år 2006, och har även en LL.M. i bolags- och handelsrätt. När George hade slutfört sin Bar Vocational Course (BVC) vid BPP Law School i London kallades han till Bar of England & Wales år 2007, då han var medlem i Honourable Society of Lincoln’s Inn. Sedan 2007 är han en praktiserande advokat och medlem i Cyperns advokatsamfund.

Georges expertområden är bolags- och handelsrätt, bolags- och handelstvister, arbetsrätt, fastighetsrätt, förvaltning av fast egendom, sjörätt samt förvaltningsrätt. Han har agerat för och på uppdrag av multinationella företag gällande företagsbesiktningsrapporter och förvärv av strukturer som är baserade på Cypern. Detta inbegrep utarbetande och granskning av relevanta avtal och dokument utifrån cypriotisk lagstiftning samt ett nära samarbete med globala advokatbyråer.

Han har även lett en grupp som ansvarade för omstruktureringen av cypriotiska rederier och överföringen av deras tillgångar till andra företag i Europa, däribland Österrike, Tyskland och Nederländerna. George utarbetade alla nödvändiga avtal, resolutioner, aktieägargodkännanden och registreringshandlingar, inklusive upphävandet och omregistreringen av inteckningar som innehades av olika internationella banker. Projektet innefattade frågor rörande arbetsrätt (uppsägning och/eller förflyttning) och likvidering av de cypriotiska bolagen.

Vidare har George varit ansvarig vid uppstarten av företag på Cypern, inklusive aktieägaravtal, som rör investeringar i nystartade internet-företag och förvärv av webbplatser och IP-rättigheter. Han var dessutom inblandad i proceduren när moderbolaget till ett cypriotiskt dotterbolag noterades på NASDAQ.

George är medlem i Cyperns advokatsamfund och International Lawyers Network. George innehar även licens under cypriotisk lag att agera som konkursförvaltare.

Utöver modersmålet grekiska behärskar George även engelska flytande och franska på grundläggande nivå.

Leave this field blank

Contact Info

Phone : +357 22 261 777
Email : [email protected]