Etablering av cypriotiska företag

Tjänster gällande etablering och förvaltning av företag på Cypern

I och med Cyperns anslutande till EU har landets skattelagstiftning korrigerats, så att den återspeglar EU:s policyer och principer, men är fortsatt mycket förmånlig för investeraren med en av de lägsta skattesatserna inom EU. Detta, tillsammans med Cyperns höga nivå av professionella tjänster, säkerställer att Cypern förblir ett stort internationellt finanscentrum.

Advokatbyrån G. Vrikis & Associates LLC kan hjälpa dig med att inrätta cypriotiska företag, partnerskap, klubbar och andra enheter. Dessutom kan vi hjälpa dig med att inrätta onshore- och offshore-bolag, -partnerskap, -stiftelser och andra enheter i alla stora jurisdiktioner i världen, inklusive, men inte begränsat till, Luxemburg, Malta, Brittiska Jungfruöarna, Belize, Panama, Förenade Arabemiraten (UAE), Storbritannien, Nederländerna, Kanalöarna och Marshallöarna.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att tillgodose klientens behov, inklusive personligt anpassad stiftelseurkund och bolagsordning, erhållande av licenser när så krävs för att bedriva verksamheten, utarbetande av specialiserade aktieägaravtal, anpassade specifika rättigheter för aktieägare samt hantering av andra eventuella förfrågningar.

Vår advokatbyrå erbjuder även våra klienter extra administrativa tjänster, som till exempel:

 1. säkerställande av fullständig efterlevnad av cypriotisk lagstiftning;
 2. tillhandahållande av styrelseledamöter;
 3. tillhandahållande av sekreterare;
 4. tillhandahållande av förvaltarregistrerade aktieägare;
 5. tillhandahållande av säte och adress för vidarebefordran av post;
 6. hjälp med att öppna bankkonto (på Cypern och utomlands);
 7. bokförings- och löneredovisningstjänster via externa partners, inklusive underhåll av bokföringen, förberedelse och inskickande av månatlig och årlig deklaration, kommunikation med skatteverket, statistikkontoret och Cyperns centralbank, personligt anpassad månatlig förvaltningsrapportering, utarbetande av finansiella rapporter under IFRS, kompletta tjänster för lönelista, personal och socialförsäkring;
 8. tillhandahållande av bankundertecknare;
 9. tillhandahållande av fullservade kontor;
 10. likvideringstjänster, inklusive fullständig support för bokföring och administration vid starten av likvideringsprocessen, tillhandahållande av likvidator, anmälan till domstolen och allmänheten, underhåll av bokföring, utarbetande av årsredovisningen samt avslutsförfaranden; och
 11. virtuella kontorstjänster, inklusive dedikerad telefonlinje, faxnummer, vidarebefordran av post, internet och e-post.

Vi erbjuder även tjänster som att öppna bankkonton och bankintroduktion för både juridiska och fysiska personer.

Det bör även noteras att det finns möjlighet att hålla aktieägarnas identitet hemlig, antingen genom förtroendeavtal, förvaltarregistrerade aktieägare eller andra bolag. Företag måste utarbeta och skicka in årsredovisningar till Department of Finance och Department of Inland Revenue. Årsredovisningarna ska granskas av revisorer som är verksamma på ön. Konfidentialitet garanteras av Advocates Law, som hindrar advokaten från att lämna ut information, förutom vid väldigt begränsade och specifika tillfällen.

Leave this field blank