Skatteplanering

Cypern har åtagit sig att följa OECD:s riktlinjer för att eliminera skadlig skattekonkurrens och mot bakgrund av detta har Cyperns skattesystem genomgått några ganska stora reformer, vilket har gjort att Cypern befinner sig i en starkare position och bibehållit sin attraktivitet som en bas för internationella affärer.

Med en av de lägsta skattesatserna i Europa och ett omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal, ett bra läge och en bra tidszon samt professionella juridiska tjänster, bokföringstjänster och banktjänster, rankas Cypern högt bland investerare och specialister inom internationell skatteplanering. I kombination med alla andra förmåner som ges av Cyperns skatterätt med avseende på utdelning, ränta och royalties blir cypriotiska företag än mer attraktiva inom ramen för skatteplaneringsstrukturer.

De främsta förmånerna

 • Introduktion av konceptet med företag som har skattemässig hemvist på Cypern eller inte
 • Beskattning på världsomspännande inkomst för de som har skattemässig hemvist på Cypern och beskattning på Cypern-genererad inkomst för ej hemmahörande bolag
 • En enhetlig bolagsskattesats på 12,5 %
 • Skattebefriad affärsvinst för ej hemmahörande bolag
 • Skattebefriade vinster på handel med och förvaltning av värdepapper
 • Skattebefriad utdelning (omfattas av tillämpliga kriterier)
 • Skatteneutral omorganisation av koncerner
 • Skattelättnader för koncernförluster
 • Fullständigt antagande av EU-direktivet om moderbolag och dotterbolag
 • Fullständigt antagande av EU-direktivet om fusioner
 • Fullständigt antagande av EU-direktivet om ömsesidigt bistånd och samarbete
 • Fullständigt antagande av EU-direktivet om royalties och ränta

Vårt team av skatteexperter är redo att ge våra klienter rådgivning gällande optimala skattestrukturer i enlighet med klientens specifika krav och omständigheter.

Leave this field blank