Invandring & medborgarskap

Vårt team här på G. Vrikis & Associates LLC hanterar regelbundet frågor rörande medborgarskap och permanent uppehållstillstånd. Vår byrå företräder förmögna privatpersoner och deras familjemedlemmar, som har rätt att ansöka om medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd enligt ministerrådets särskilda kriterier och som avstod från den kortaste vistelsen på Cypern.

Vi fokuserar alltid på att tillhandahålla en hög nivå av professionalism, konfidentialitet samt konkurrenskraftiga priser till våra klienter.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och kompletta förvaltningstjänster i följande frågor:

  • System för naturalisering av investerare på Cypern genom undantag
  • Tillfälligt och permanent uppehållstillstånd
  • Viseringar för kortare vistelse
  • Arbetstillstånd
  • Juridisk hjälp med avtalsförhandlingar när det gäller anställningsfrågor
  • Juridisk hjälp med avtalsförhandlingar vid köp av fastigheter
  • I allmänhet åta sig allt som krävs för en lyckad ansökan om cypriotiskt medborgarskap och/eller uppehållstillstånd.
Leave this field blank